Czy konieczne jest wsteczne rozpoznawanie WNT

Podatnik dokonuje w Niemczech zakupów stanowiących dla niego wewnątrz wspólnotowe nabycia towarów. Zdarza się, że faktury za nabywane towary docierają do niego po pięciu, a nawet sześciu miesiącach od dokonania zakupu. Podatnik uzyskał w urzędzie skarbowym informację, że w takich przypadkach podatek należny powinien rozliczać wstecznie, zaś podatek naliczony na bieżąco. Czy faktycznie tak jest?