PGE spodziewa się lepszych wyników w większości segmentów. Jeden beneficjentem wzrostu cen

PGE spodziewa się, że w 2021 roku raportowany zysk EBITDA grupy będzie większy niż rok wcześniej w segmentach ciepłownictwo, energetyka odnawialna, dystrybucja i obrót, a gorszy w segmencie energetyki konwencjonalnej. To zmiana w stosunku do poprzedniej prognozy, w której spółka podała, że EBITDA segmentu obrót pozostanie w 2021 na poziomie z 2020.